curriculum vitae

Aleš Navrátil se narodil 17. června 1946 v Brně. Celé dětství, stejně jako i život prožil v Kohoutovicích, kde také vychodil místní základní školu. Po ukončení základního vzdělání pokračoval ve studiu na Gymnáziu Koněvova, na které navázal studiem architektury na VUT v Brně. Po skončení studií působil delší dobu jako projektant, krátce pak jako umělec na volné noze. Nakonec se ale opět vrátil na ústav, který před lety jako student opustil, aby zde vyučoval kresbu. Alešova poslední třetina života byla neodmyslitelně spjata s pedagogickým působením na Fakultě architektury v Brně, odkud odešel v roce 2018 do zaslouženého důchodu.

Seznam aktivit a zájmů Aleše Navrátila by byl příliš dlouhý, všechny ale propojovala jedna hlavní vášeň – byl výtvarníkem. Již v době studentských let jej aktivní zájem o umění přivedl mezi tzv. Brněnskou bohému. Od let 70. se na další tři dekády stala těžištěm jeho díla technicky náročná grafika a litografie. Jeho tisky jsou charakteristické neopakovatelnou atmosférou a napětím. S příchodem nového tisíciletí se změnil také Alešův výtvarný zájem a začal se věnovat malbě. Zcela osobitý styl abstrakce, založený na lineární struktuře a práci s barvami nakonec vystřídaly parafráze klasických děl známých autorů minulosti. 

Aleš nás opustil 9. 9. 2019 po komplikované kardiovaskulární operaci.