home

Vítejte na stránkách musca.cz.

Tento web je věnovaný památce výtvarníka a pedagoga doc. ing. arch. Aleše Navrátila Ph.D. Po odchodu jeho vpravdě jedinečné osobnosti zůstalo v srdcích mnoha lidí jedno prázdné místo. Jako výtvarník však po sobě zanechal rozsáhlý korpus uměleckých děl, skrze který k nám stále promlouvá. V jeho díle můžeme spatřovat lásku ke kráse a oduševnělosti, obdiv k umělcům minulosti, respekt k lidské vzdělanosti, úctu k biblické mystice. To vše je prodchnuto značnou mírou expresivnosti, pro Aleše tak typickou.

Cílem těchto stránek je shromáždit a v elektronické podobě prezentovat celé Alešovo životní výtvarné dílo a uchovávat tak jeho živoucí odkaz. Úkol je to věru nelehký, neboť Aleš byl velmi plodným výtvarníkem. Na seznamu svých děl má téměř 4 stovky grafik, téměř stovku většinou velkých obrazů, desítky reliéfů a plastik a k tomu všemu celou řadu dalších experimentálních dílek. Postupem času budeme tuto databázi doplňovat a třeba se jednoho dne podaří vytyčeného cíle dosáhnout.